Odohrané zápasy

V tejto časti nájdete všetky odohrané zápasy v sezóne 2015/2016.

7 - 5

Diabli Réca vs Vitamíny Pezinok A

5 - 2

CSKA Senec vs Savages Petržalka

17 - 3

Watberg Senec vs Panteri Budmerice

4 - 8

Pavúci Pezinok vs HC Chilli

9 - 0

Warriors vs Buldogs

5 - 4

Orly Modra vs Draci Pezinok

17 - 2

Haliganda Pezinok vs Vitamíny Pezinok B

3 - 4

Panteri Budmerice vs Pavúci Pezinok

3 - 8

Buldogs vs Jokerit Pezinok

5 - 4

HC Chilli vs Warriors

1 - 6

Haliganda Pezinok vs Watberg Senec

4 - 3

Vitamíny Pezinok A vs CSKA Senec

6 - 5

Savages Petržalka vs Orly Modra

2 - 4

Vitamíny Pezinok B vs Draci Pezinok

11 - 1

Warriors vs Panteri Budmerice

3 - 1

Diabli Réca vs Buldogs

10 - 3

Orly Modra vs Vitamíny Pezinok A

5 - 0

Draci Pezinok vs Savages Petržalka

5 - 7

Jokerit Pezinok vs HC Chilli

5 - 9

Pavúci Pezinok vs Haliganda Pezinok

16 - 2

Watberg Senec vs Vitamíny Pezinok B

3 - 10

Panteri Budmerice vs Jokerit Pezinok

4 - 8

Vitamíny Pezinok A vs Draci Pezinok

4 - 2

HC Chilli vs Diabli Réca

11 - 1

Watberg Senec vs Pavúci Pezinok

8 - 4

Buldogs vs CSKA Senec

8 - 5

Haliganda Pezinok vs Warriors

4 - 5

Vitamíny Pezinok B vs Savages Petržalka

7 - 2

Orly Modra vs Buldogs

5 - 0

Diabli Réca vs Panteri Budmerice

4 - 10

Jokerit Pezinok vs Haliganda Pezinok

0 - 5

Warriors vs Watberg Senec

2 - 13

CSKA Senec vs HC Chilli

7 - 4

Savages Petržalka vs Vitamíny Pezinok A

5 - 3

Pavúci Pezinok vs Vitamíny Pezinok B

9 - 4

Panteri Budmerice vs CSKA Senec

8 - 4

Draci Pezinok vs Buldogs

0 - 5

Vitamíny Pezinok B vs Vitamíny Pezinok A

4 - 5

HC Chilli vs Orly Modra

21 - 3

Watberg Senec vs Jokerit Pezinok

14 - 2

Haliganda Pezinok vs Diabli Réca

3 - 6

Pavúci Pezinok vs Warriors

0 - 20

CSKA Senec vs Haliganda Pezinok

6 - 3

Draci Pezinok vs HC Chilli

7 - 3

Orly Modra vs Panteri Budmerice

5 - 0

Warriors vs Vitamíny Pezinok B

8 - 1

Savages Petržalka vs Buldogs

5 - 13

Jokerit Pezinok vs Pavúci Pezinok

4 - 6

Diabli Réca vs Watberg Senec

1 - 8

Panteri Budmerice vs Draci Pezinok

15 - 2

Watberg Senec vs CSKA Senec

6 - 5

HC Chilli vs Savages Petržalka

5 - 1

Warriors vs Jokerit Pezinok

4 - 3

Pavúci Pezinok vs Diabli Réca

13 - 1

Haliganda Pezinok vs Orly Modra

2 - 7

Buldogs vs Vitamíny Pezinok A

4 - 7

Vitamíny Pezinok A vs HC Chilli

4 - 1

Savages Petržalka vs Panteri Budmerice

10 - 5

Jokerit Pezinok vs Vitamíny Pezinok B

3 - 5

Diabli Réca vs Warriors

0 - 9

CSKA Senec vs Pavúci Pezinok

2 - 9

Draci Pezinok vs Haliganda Pezinok

1 - 9

Orly Modra vs Watberg Senec

10 - 0

Warriors vs CSKA Senec

7 - 6

Pavúci Pezinok vs Orly Modra

5 - 2

Panteri Budmerice vs Vitamíny Pezinok A

6 - 3

Vitamíny Pezinok B vs Buldogs

5 - 0

Haliganda Pezinok vs Savages Petržalka

3 - 1

Watberg Senec vs Draci Pezinok

6 - 2

Warriors vs Orly Modra

4 - 13

Vitamíny Pezinok “A” vs Haliganda Pezinok

6 - 4

Draci Pezinok vs Pavúci Pezinok

1 - 11

Savages Petržalka vs Watberg Senec

1 - 9

Buldogs vs HC Chilli

3 - 9

CSKA Senec vs Jokerit Pezinok

7 - 6

Diabli Réca vs Vitamíny Pezinok “B”

0 - 4

Panteri Budmerice vs Buldogs

2 - 3

Warriors vs Draci Pezinok

5 - 6

Vitamíny Pezinok “B” vs HC Chilli

7 - 2

Diabli Réca vs CSKA Senec

12 - 3

Watberg Senec vs Vitamíny Pezinok “A”

2 - 11

Pavúci Pezinok vs Savages Petržalka

3 - 2

Vitamíny Pezinok “A” vs Pavúci Pezinok

6 - 3

HC Chilli vs Panteri Budmerice

7 - 2

Draci Pezinok vs Jokerit Pezinok

1 - 4

Savages Petržalka vs Warriors

7 - 9

Buldogs vs Haliganda Pezinok

8 - 7

Orly Modra vs Diabli Réca

3 - 6

CSKA Senec vs Vitamíny Pezinok “B”

13 - 6

Watberg Senec vs Buldogs

8 - 7

CSKA Senec vs Orly Modra

0 - 3

Vitamíny Pezinok “B” vs Panteri Budmerice

8 - 6

Haliganda Pezinok vs HC Chilli

7 - 11

Jokerit Pezinok vs Savages Petržalka

6 - 4

Warriors vs Vitamíny Pezinok “A”

3 - 1

Diabli Réca vs Draci Pezinok

10 - 1

Draci Pezinok vs CSKA Senec

2 - 8

Vitamíny Pezinok “A” vs Jokerit Pezinok

9 - 5

Orly Modra vs Vitamíny Pezinok “B”

5 - 11

HC Chilli vs Watberg Senec

2 - 3

Buldogs vs Pavúci Pezinok

0 - 20

Panteri Budmerice vs Haliganda Pezinok

4 - 7

Savages Petržalka vs Diabli Réca

1 - 10

Vitamíny Pezinok “A” vs Diabli Réca

11 - 1

Savages Petržalka vs CSKA Senec

3 - 21

Panteri Budmerice vs Watberg Senec

8 - 4

HC Chilli vs Pavúci Pezinok

2 - 3

Buldogs vs Warriors

3 - 5

Draci Pezinok vs Orly Modra

4 - 9

Vitamíny Pezinok “B” vs Haliganda Pezinok

4 - 11

Jokerit Pezinok vs Diabli Réca

7 - 3

Pavúci Pezinok vs Panteri Budmerice

6 - 3

Jokerit Pezinok vs Buldogs

3 - 6

Warriors vs HC Chilli

5 - 0

Watberg Senec vs Haliganda Pezinok

9 - 5

CSKA Senec vs Vitamíny Pezinok “A”

7 - 4

Orly Modra vs Savages Petržalka

18 - 0

Draci Pezinok vs Vitamíny Pezinok “B”

0 - 9

Panteri Budmerice vs Warriors

0 - 8

Buldogs vs Diabli Réca

4 - 6

Vitamíny Pezinok “A” vs Orly Modra

3 - 4

Savages Petržalka vs Draci Pezinok

8 - 5

HC Chilli vs Jokerit Pezinok

17 - 9

Haliganda Pezinok vs Pavúci Pezinok

0 - 5

Vitamíny Pezinok “B” vs Watberg Senec

8 - 4

Jokerit Pezinok vs Panteri Budmerice

7 - 2

Draci Pezinok vs Vitamíny Pezinok “A”

5 - 3

Diabli Réca vs HC Chilli

1 - 3

Pavúci Pezinok vs Watberg Senec

2 - 5

CSKA Senec vs Buldogs

4 - 6

Warriors vs Haliganda Pezinok

15 - 1

Savages Petržalka vs Vitamíny Pezinok “B”

3 - 6

Jokerit Pezinok vs Orly Modra

1 - 5

Buldogs vs Orly Modra

0 - 5

Panteri Budmerice vs Diabli Réca

0 - 5

Haliganda Pezinok vs Jokerit Pezinok

5 - 0

Watberg Senec vs Warriors

5 - 0

HC Chilli vs CSKA Senec

2 - 17

Vitamíny Pezinok “A” vs Savages Petržalka

0 - 7

Vitamíny Pezinok “B” vs Pavúci Pezinok

6 - 16

CSKA Senec vs Panteri Budmerice

7 - 1

Draci Pezinok vs Buldogs

8 - 5

Vitamíny Pezinok “A” vs Vitamíny Pezinok “B”

5 - 13

Orly Modra vs HC Chilli

4 - 15

Jokerit Pezinok vs Watberg Senec

8 - 9

Diabli Réca vs Haliganda Pezinok

5 - 1

Warriors vs Pavúci Pezinok

35 - 1

Haliganda Pezinok vs CSKA Senec

3 - 5

HC Chilli vs Draci Pezinok

5 - 6

Panteri Budmerice vs Orly Modra

0 - 5

Vitamíny Pezinok “B” vs Warriors

1 - 5

Buldogs vs Savages Petržalka

6 - 7

Pavúci Pezinok vs Jokerit Pezinok

0 - 5

Watberg Senec vs Diabli Réca

17 - 5

Draci Pezinok vs Panteri Budmerice

6 - 16

CSKA Senec vs Watberg Senec

12 - 5

Vitamíny Pezinok “A” vs Buldogs

6 - 8

Savages Petržalka vs HC Chilli

5 - 0

Jokerit Pezinok vs Warriors

3 - 2

Diabli Réca vs Pavúci Pezinok

0 - 5

Orly Modra vs Haliganda Pezinok

0 - 5

Vitamíny Pezinok “B” vs Jokerit Pezinok

3 - 11

Panteri Budmerice vs Savages Petržalka

10 - 3

HC Chilli vs Vitamíny Pezinok “A”

2 - 8

Warriors vs Diabli Réca

11 - 2

Pavúci Pezinok vs CSKA Senec

3 - 7

Haliganda Pezinok vs Draci Pezinok

10 - 2

Watberg Senec vs Orly Modra

14 - 4

Diabli Réca vs Jokerit Pezinok

0 - 5

CSKA Senec vs Warriors

1 - 4

Orly Modra vs Pavúci Pezinok

5 - 3

Vitamíny Pezinok “A” vs Panteri Budmerice

5 - 0

Buldogs vs Vitamíny Pezinok “B”

0 - 5

Savages Petržalka vs Haliganda Pezinok

4 - 5

Draci Pezinok vs Watberg Senec

7 - 3

Warriors vs Orly Modra

22 - 5

Haliganda Pezinok vs Vitamíny Pezinok “A”

4 - 5

Pavúci Pezinok vs Draci Pezinok

10 - 1

Watberg Senec vs Savages Petržalka

3 - 1

HC Chilli vs Buldogs

8 - 6

Jokerit Pezinok vs CSKA Senec

0 - 5

Vitamíny Pezinok “B” vs Diabli Réca

0 - 0

Buldogs vs Panteri Budmerice

9 - 1

Draci Pezinok vs Warriors

6 - 5

Orly Modra vs Jokerit Pezinok

5 - 0

HC Chilli vs Vitamíny Pezinok “B”

4 - 18

CSKA Senec vs Diabli Réca

0 - 10

Vitamíny Pezinok “A” vs Watberg Senec

6 - 3

Savages Petržalka vs Pavúci Pezinok

7 - 4

Pavúci Pezinok vs Vitamíny Pezinok “A”

3 - 16

Panteri Budmerice vs HC Chilli

2 - 11

Jokerit Pezinok vs Draci Pezinok

1 - 9

Warriors vs Savages Petržalka

11 - 4

Haliganda Pezinok vs Buldogs

7 - 2

Diabli Réca vs Orly Modra

0 - 5

Vitamíny Pezinok “B” vs CSKA Senec

1 - 20

Buldogs vs Watberg Senec

7 - 0

Orly Modra vs CSKA Senec

5 - 0

Panteri Budmerice vs Vitamíny Pezinok “B”

9 - 12

HC Chilli vs Haliganda Pezinok

7 - 0

Savages Petržalka vs Jokerit Pezinok

1 - 5

Vitamíny Pezinok “A” vs Warriors

3 - 6

Draci Pezinok vs Diabli Réca

0 - 17

CSKA Senec vs Draci Pezinok

6 - 8

Jokerit Pezinok vs Vitamíny Pezinok “A”

0 - 5

Vitamíny Pezinok “B” vs Orly Modra

9 - 4

Watberg Senec vs HC Chilli

1 - 0

Pavúci Pezinok vs Buldogs

16 - 0

Haliganda Pezinok vs Panteri Budmerice

7 - 5

Diabli Réca vs Savages Petržalka