Info zo schôdze dňa 3.6. 2020

– povinný počet 4z odohratých pre hráča a brankár 2z
– šatne so sprchami nebudú k dispozícii
– WC budú free vo Vitamín Pube
– všetky zápasy PO sa hrajú na 2 win okrem zápasu o bronz 1z
– potrebné dodržiavať pri vstupe a pobyte v mieste konania športového podujatia 2m rozostupy, prekrytie tváre a nosa (rúško, šatka)
– bude zabezpečená dezinfekcia priestorov, lavičiek, boxu časomeračov